Ändrade planer för Stora Torget i Sala

Med anledning av det ekonomiska läget skjuts den planerade renoveringen och ombyggnationen av Stora Torget på framtiden. Taltidningen har ringt upp Salas stadsträdgårdsmästare Kristin Hedman.