Kommunfullmäktige – Sala

Kommunen står inför stora ekonomiska prövningar, men efter en lång debatt lyckades Kommunfullmäktige enas om nästa års budget. Här intervjuas Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson.