Kommunfullmäktige – Hallstahammar

Ett stort engagemang med många inlägg från talarstolarna i Hallstahammars fullmäktigesal. Taltidningen fanns på plats.