Kommunfullmäktige i Sala

På det senaste sammanträdet handlade det bland annat om färdtjänsttaxor. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Emil Andersson-Bleckert (S).