Information om svinpesten i Norberg

Tack vare en dispens från Jordbruksverket kan Engelbrektsloppet köras som vanligt nästa år. Taltidningen har ringt upp Kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö (S).