Kommunfullmäktige i Fagersta

Under våren sker en justering av Fagerstabornas avfallstaxa. Taltidningen har ringt upp Kommunfullmäktiges ordförande Åsa-Märta Sjöström (S).