Beräkna dina avgifter

I Sala Kommun finns en E-tjänst som hjälper dig att räkna ut dina preliminära omvårdnadsavgifter. Här intervjuas Jessica Norman vid Sala Kommuns kommunikationsenhet.