Insyn – Synmässan 2022

Taltidningen har besökt årets synhjälpmedelsmässa i Stockholm och i en serie avsnitt presenteras olika hjälpmedel. Idag handlar det bland annat om punktskriftsdisplayer och en liten läs-TV. Vi har träffat Frank Skaret och Dick Thörn från företaget insyn.