Centerpartiets regionråd Barbro Larsson

Taltidningen har intervjuat en representant för vart och ett av de partier som finns representerade i regionfullmäktige. Vi har ställt fem frågor som är relevanta för personer med synnedsättning.