Inför vintersäsongen i Västerås

Årets budget för snöröjning och halkbekämpning har redan överskridits, men situationen är ändå inte alarmerande. Det berättar Sandra Johansson som ansvarar för vinterväghållningen i Västerås.