Inför vintersäsongen i Sala

Tack vare den relativt milda fjolårsvintern finns det gott om pengar till snöröjning och halkbekämpning under resten av året. Det berättar Marie-Anne Deleryd som ansvarar för vinterväghållningen i Sala.