Hjälpmedelsdagen

Den 23 september hölls det ett öppet hus hos Hjälpmedelscentrum. Taltidningen fanns på plats och intervjuade några av de som var där.