Ändring i riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst – Fagersta

Det beslutade man om på måndagens kommunfullmäktigemöte i Fagersta (30/9). Taltidningen har ringt upp Niclas Bergström (S), socialnämndens ordförande.