Hållbart arbetsliv – Sala

Sala Kommun driver ett projekt som ska förbättra arbetsmiljön för personal inom äldreomsorgen. Taltidningen har ringt upp projektledaren Nathalie Ruth.