En satsning på äldreomsorgen i Norberg

Under hösten ska den personal som arbetar med demensvård genomgå en kvalificerad utbildning för att stärka sin kompetens. Taltidningen har ringt upp Norbergs kommuns socialchef Kristina Holmberg.