Fem stipendier – Sala

Nu kan du söka – eller nominera kandidater till – fem olika stipendier i Kultur och Fritidsnämndens regi. Här intervjuas kulturchefen Roger Nilsson.