Erkännande för insats

Region Västmanland fick nyligen ta emot en medalj för sin insats med att skänka materiel till sjukhus i Mali. Taltidningen har träffat Västmanlands biträdande​​​​​​​ sjukhuschef Liselott Sjöqvist.