Energikontoret i Mälardalen

Nyligen blev Hallstahammars Kommun delägare i det kommunöverskridande Energikontoret i Mälardalen. Detta medför stora fördelar enligt energi- och klimatrådgivaren Carl-Magnus Palmblad som intervjuas i det här inslaget.