En omorganisation i Köping

Kommunens folkhälsofrågor återgår från och med nu till Kommunstyrelseförvaltningen efter ett gästspel under samma tak som kulturen. Här intervjuas Kommunstyrelsens ordförande Annika Duán.