En nöjdhetsundersökning i Köping och Arboga

Nu genomför Västra Mälardalens Miljö och Energi (VME) en undersökning där ett antal slumpvis utvalda kunder har chansen att komma med synpunkter. Taltidningen har ringt upp Marie Kihlbo, enhetschef för fjärrvärme vid VME.