En matprisundersökning

PRO-kassen visar att maten har blivit 27 procent dyrare på två år. Taltidningen harr träffat Inger Persson, ordförande PRO Västmanland.