En bredbandsenkät

Hur anser västmanlänningarna att Internet fungerar? Det är en fråga som Region Västmanland och länets kommuner försöker få svar på i en enkät. Här intervjuas Lars Eriksson, bredbandskoordinator vid Region Västmanland.