Demokrati, hur svårt kan det vara

Taltidningen har ringt upp Arbogahistorikern Hans Almgren för att fråga om demokrati och historia. På onsdag håller han en föreläsning om demokratins historia och kampen för kvinnlig rösträtt.