Besöksrutiner på Salas äldreboenden

Maximalt två personer i taget bör besöka en boende på kommunens äldreboenden. Taltidningen har ringt upp verksamhetschefen Maria Ekelund Dannert.