Besöksrutiner på Norbergs äldreboenden

Norbergs Kommun går ut med en vädjan till invånarna att – om möjligt – skjuta upp sina tilltänkta besök på kommunens äldreboenden. Kristina Tinkler – områdeschef inom vård och omsorg förklarar varför.