IT November – Köping

Den här månaden satsar Köpings Stadsbibliotek stort på information om att använda Internet i allmänhet och att uträtta bankärenden i synnerhet. Det berättar Ellinor Frohne Östlund på biblioteket.