Kommunfullmäktige i Sala

Sala Kommuns ekonomiska situation är fortsatt ansträngd. Det berättar Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C).