Yttrandefrihetens gränser

Så heter en av länsmuseets utställningar som du kan besöka och som pågår fram till den 29 maj. Taltidningen har gjort ett besök.