Webbtillgänglighetsdirektivet

Sedan den första januari har landets och länets myndigheter större krav på sig än tidigare vad avser tillgängliga hemsidor på Internet. Ylva Granath, kommunikatör på Länsstyrelsen i Västmanland, berättar om Länsstyrelsens digitala tillgänglighetsarbete.