Vinterväghållning – Fagersta och Norberg

I Fagersta och Norberg ansvarar NVK för vinterväghållning, det vill säga snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö. Taltidningen har ringt upp gatuchef Leif Eriksson för att höra hur det fungerar.