Västmanlands nye landshövding

Den första november tillträdde Johan Sterte som landshövding i Västmanland. Taltidningen har träffat honom.