Västmanlands nye hälso- och sjukvårdsdirektör

I juni kom Lars Almroth till region Västmanland för att axla ansvaret som länets hälso- och sjukvårdsdirektör. Taltidningen har träffat honom.