Västmanlands Miljö och Klimatpris

Det lilla företaget Elektriker’n har tilldelats årets Miljö oh Klimatpris. Sara Paulsson, chef för Länsstyrelsens miljöavdelning berättar om priset – och om vinnaren.