Västmanlands Jämställdhetspris

Nu kan du nominera. Västmanlands jämställdhetsråd delar ut priset till den person, företag, förening, projekt eller annan verksamhet som gjort särskilda insatser för att öka jämställdheten i länet. Taltidningen har träffat länsstyrelsens Torbjörn Messing.