Västmanland Läser

Ni startar ett stort projekt som ska främja västmanlänningarnas läsvanor. Taltidningen har intervjuat Cajsa Broström, kulturutvecklare vid Region Västmanland.