Vårt gemensamma Fagersta

Arbetet med kommunens översiktsplan pågår för fullt och nu har du chansen att tycka till. Taltidningen har ringt upp Vilhelm Linder, planarkitekt på Västmanland-Dalarna Miljö och Byggförvaltning.