Vårdbesök över telefonen

Nu finns möjligheten att göra besök via telefon och man har också infört en avgift för sena av- och ombokningar. Taltidningen har träffat regionstyrelsens ordförande Denise Norström.