Valet den 11 september

Taltidningen har träffat valombudsmannen i Västerås, Mikael Stenås, för att bland annat fråga om förtidsröstning.