Vad är en kris

Vad är en kris? Vad är krisberedskap? Vad är egentligen värt att försvara?  Taltidningen har träffat Andreas Hornwall, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Västmanland, för att fråga om kriser och krisberedskap.