Vaccinets resa

Hur kommer Covid-19 vaccinet fram till den som ska ge dig sprutan? Det försöker Taltidningen ta reda på då vi besöker ett rum i Västmanland där man hanterar och distribuerar det vaccin som kommer till Västmanland.