Utveckling av Oxbacken – Västerås

Nya bostäder och ett nytt torg. Detta och mer därtill ingår i en detaljplan för Oxbackens centrum som för närvarande är ute på samråd. Här intervjuas planarkitekten Ida Blank.