Utökad flextrafik i Västerås

Flextrafiken i Västerås har fått fler nya hållplatser. Taltidningen har träffat Anita Norrby Carlsson, enhetschef Planering och utveckling på Kollektivtrafikförvaltningen.