Upprustad entré – Arboga

Kommunhusets entre och reception har blivit tillgängligare och fräschare än förr tack vare en omfattande upprustning. Här intervjuas kommunstrategen Henrik Syrjälä.