Uppföljning covid-19 den 14 juni

Ännu ingen minskning av covid-19 patienter på Västmanlands sjukhus. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.