Uppföljning covid-19 den 11 maj

En lite pendlande platå, så ser det ut på Västmanlands sjukhus gällande personer som vårdads för covid-19. Taltidningen har träffat Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård.