Uppföljning av kommunernas och regionernas funktionsrättsarbete

Länsstyrelserna har gjort regionala kartläggningar av kommunernas och regionernas strategiska funktionsrättsarbete. Taltidningen har träffat Linda Falk,

Utvecklingsledare, Avdelningen för Människa och samhälle vid länsstyrelsen i Västmanland.