Två vindskydd ska rivas i Kungsör

Två vindskydd längs Kungsörsleden i området mellan Lockmora och Dammen ska rivas. Taltidningen har ringt upp Kungsörs kommunekolog, Julia Löndal Jonsson.