Trygghetsarbete – Fagersta

Under sommaren fanns en trygghetsenkät på fagersta.se med syfte att få en bild av hur Fagerstabor upplever tryggheten i kommunen. Taltidningen har ringt upp Annika Hedberg Roth för att fråga om trygghetsarbetet.