Trygg hemgång i Norberg

Norbergs Kommun har inlett en satsning som ska göra tillvaron så trygg som möjligt för patienter som återvänder till sin bostad efter en tids slutenvård. Taltidningen har ringt upp Kajsa Törner-Liljeqvist, områdeschef inom vård och omsorg i Norberg.