Totalförsvarsplikt

Sedan några år tillbaka har alla invånare mellan 16 och 70 år totalförsvarsplikt, vad innebär det? Taltidningen har träffat Andreas Hornwall, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Västmanlands län.